Et 12 ukers heldigitalt lederprogram

Få kunnskap, verktøy og innsikt som gjør deg i stand til å gjennomføre endring som gir effekt.

 

✅ Påmeldingen er stengt.

Det åpnes for påmelding for 2021-programmet 1 mai 2021.
Ta kontakt hvis du vil stå på venteliste: torage@skageike.no.

"The goal isn’t to serve everyone. The goal is to serve the right people."

- Seth Godin
Lederprogrammet er for deg som vil skape endring. I eget liv, i egen organisasjon eller i samfunnet du er en del av.
Lederprogrammet er for deg som har selvdisiplin og utholdenhet til å prioritere den tiden det krever å lære noe nytt, endre en vane og eksperimentere med ny kunnskap.
Lederprogrammet er for deg som ønsker praktiske verktøy, ny innsikt og bevegelse. 
Vi bryr oss ikke om CV, tittel, bransje eller størrelse på organisasjonen. Det som betyr noe er deg, din motivasjon og hva du vil.

Velkommen til Lederprogrammet!
– Tor Åge Eikerapen

 

Tor Åge er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Til daglig jobber han med ledere og organisasjoner i endring. Som fasilitator, sparringpartner og foredragsholder. 
Tor Åge brenner for å formidle kunnskap og å gjøre ekspert-kompetanse tilgjengelig for et større publikum. Derfor er han podcast-vert for Lederpodden og initiativtakeren bak Lederprogrammet.

LEDERPROGRAMMET 
PRESENTERES AV SKAGESTAD+EIKERAPEN AS

Vår tilnærming

Hvordan skape de beste forutsetninger for læring?

Voksne lærer sosialt. Av å være nysgjerrig. Møte nye mennesker. Stille dumme spørsmål. Få tilbakemeldinger. Bli utfordret. Diskutere. Dele. Reflektere. Eksperimentere. Prøve. Feile. Prøve igjen.
Våre forelesere skal gi deg faglig input, praktiske verktøy og nye perspektiver. Men det er i læringsgruppene, treningsparene og i din egen utprøving at magien skjer. 
Vi bruker teknologi for å skape best mulig læring. Vi prøver ikke å etterape de fysiske læringsarenaene. Vi vil skape noe nytt. Noe bedre.

Våre eksperter

Få tilgang på de beste verktøyene fra de beste fagfolkene på sine felt

6 LIVE WORKSHOPS

Hver workshop har et tema og et konkret verktøy eller metode du skal få inngående kjennskap til. Forelesning fra en eller to forelesere, refleksjonsgrupper og Q&A.

LÆRINGSGRUPPER

I læringsgruppen løser dere oppgaver før og etter hver workshop. Dere deler, utfordrer og lærer av hverandre. Dere vil få verktøy som vil sette dere i stand til å bli en effektiv læringsgruppe.

TRENINGSPAR

Skal du gjennomføre endringer på et personlig eller organisatorisk plan, forutsetter det en god plan og tett oppfølging. Alle deltakerne vil få en treningspartner. Dere definerer mål og tiltak, deler erfaring og heier på hverandre.

LÆRINGSPLATFORM

I vår digitale læringsplatform finner du opptak av alle workshops, praktisk informasjon, fagartikler, fordypningsinnhold, bonusmateriale med mer. 

OPPBYGNING

 • 1 oppstarts-workshop med presentasjon av programmet og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • 6 Live-workshops à to timer med en eller to forelesere og fasilitator. Gjennomføres digitalt på ZOOM.
 • Møter med læringsgruppen (maks 6 deltakere) annenhver uke à to timer. Gjennomføres digitalt på ZOOM. Gruppen oppfordres til å organisere egne treff utover de 6 som er planlagt i programmet.
 • Trenings-sesjoner med din treningspartner (dere velger frekvens og tidspunkt selv)
 • Tilgang på digital læringsplatform (Kajabi) hvor du finner opptak av alle workshops, læringsmateriell, fordypningsmateriale og bonusinnhold.
 • Tilgang på lukket diskusjonsområde hvor vi deler, gir tilbakemeldinger og hjelper hverandre.
 • Personlig utviklingsplan for implementering av ny kunnskap.
 • Team-logg hvor dere dokumenterer utviklingsprosessen og gjør nye oppdagelser. 
 Programmet går fra 25. august til 17. november 2020. Oppstarts-workshop 25. august. Første workshop går live 2 september. Live-workshops settes opp annenhver tirsdag kl 09-11. Møter i læringsgruppene settes opp på tirsdagen mellom workshopene, kl 19.30-21.30.
Du må regne med å bruke minimum 3 timer pr. uke på programmet gjennom hele forløpet.

Bli bedre kjent med foreleserne på Lederpodden

6 WORKSHOPS

6 perspektiver. 6 verktøy. Det handler om endring.

WORKSHOP 1: 
Hjerneledelse


Foreleser: Kari Kværner 

⏱ 1. september kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Vi leder med hjernen – og hjernen leder oss.

I hjernen befinner tanker, følelser, fornemmelser og minner seg. Der det legges  planer for dagen og strategier for fremtiden -  mens lek, drømmer og det umuliges kunst fortsatt har sin plass.

Hjerneledelse handler om å øke bevisstheten hos ansatte og ledere om hva som skjer mellom mennesker i organisasjoner. Spesielt når vi blir utsatt for krav om endring og må lære nye strategier.

 

Hva vil du lære?

 1. Hvorfor det enkle er det beste for hjernen
 2. Hva som skal til for å håndtere motstand i organisasjoner
 3. Hvorfor åpne spørsmål og lytting langt overgår beordring når endring må til
 4. Hvordan felles forståelse for behov kan bidra til å håndtere emosjoner i organisasjoner
 5. At varig endring er mulig, men tar tid og må skje gjennom små steg

 

Hvem er foreleseren?

Kari Kværner er lege, leder og gründer. Hun er senterdirektør for C3 Connected Care ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2020 gav hun ut boken Hjernemysterier - å lede deg selv og å lede andre.

WORKSHOP 2: 
Transformasjonsledelse


Forelesere: Didrik A. Fjeldstad 

⏱ 15. september kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Change, is the only thing constant in life” 

Når vi som ledere står her i heldigitale 2020 og skal forholde oss til en verden som mer enn noensinne er preget av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet er forandring fremdeles det eneste konstante vi vet at vi må forholde oss til. Hver eneste dag.

Og det er her, de to ordene som regel dukker opp. Rett etter konstateringen av det komplette, uregjerlige kaos vi lever i. AgilTransformasjon

 I Lederprogrammets modul om transformasjonsledelse bryter vi ned store og vanskelige begreper som digital agil transformasjon til enkle, håndfaste retningslinjer og grep man som leder kan implementere i egen organisasjon.

Vi definerer prinsippene for agil transformasjon, vi ser på nøkkel-verktøy og de viktigste områdene vi må gjennomlyse internt. Vi tar tak i de aller viktigste elementene du som leder må være villig til å gi opp om du skal lykkes med å drive reell transformasjonsledelse i din organisasjon. Vi etablerer noen sannheter, prinsipper og filosofier som du kan implementere i hverdagen og som styrker dine forutsetninger for å stå sterkere når du leder transformasjonen, og ikke bare følger etter når den uungåelig skjer. Workshopen tar utgangspunkt i etablert transformasjons teori, konkrete eksempler fra ulike bransjer og spesifikke caser fra kursleders egen erfaringsbase. 

Du får en helthetsforståelse av begrepet Agil transformasjon gjennom en kondensert, praktisk og håndgripelig innføring i hvordan du som leder kan implementere opp til 7 viktige forandrings faser i din organisasjon.

Om du implementerer prinsippene for agil transformasjon tilpasset din virkelighet vil du kunne øke effektivitet, produktivitet, engasjement og beslutningskraft - og tar du det hele veien,  kan det være synonymt med den siste om-organiseringen du noensinne behøver gjøre.

Velkommet til New Normal, defined by you.

 

Hva vil du lære?

 1. Definisjon og hovedprinsipper bak Agil Transformasjon. Hva betyr det for min organisasjon?
 2. The fish always stinks from the head” Hva må jeg som leder tørre endre på?
 3. Organisasjon og arbeidsmetodikk – hva er de viktigste prinsippene og hvor starter jeg?
 4. Modell og styring – hva er mest vanlige modeller og hvor skal jeg fokusere?
 5. Mindset – og det farlige K- ordet – hvordan kan jeg drive transformasjonskultur?
 6. Cases deep dive – hvem gjør det bra, hvor feiler de, hvorfor og hva kan vi lære? 

 

Hvem er foreleseren?

Didrik A. Fjeldstad er CEO og Strategisk Rådgiver i eget selskap JumbleBusiness og tidligere Global Marketingdirektør/Vice President i Carlsberg og SAS. Han rådgiver Nordiske bedrifter, byråer og start-ups innenfor Brand Strategi, Marketing, Digital Transformasjon og Ledelse.

WORKSHOP 3: 
Emosjonsfokusert ledelse


Forelesere: Tonje og Per-Magnus Thompson 

⏱ 29. september kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Emosjonsfokusert ledelse: Hvordan møte medarbeideres følelser, og samtidig lede?

Følelser har en sentral posisjon i moderne arbeidsliv, og henger sammen med produktivitet, omstillingsevne, kreativitet og mental helse. Det følelsene forteller oss, kort fortalt, er hva vi trenger for å ha det bra og fungere godt. Her spiller ledelse, og lederens evne til å møte følelser, en sentral rolle. Denne workshopen vektlegger derfor trening på verktøyet «empatisk validering», og ser nærmere på potensielle utfordringer, men også mulighetsrommet som åpner seg, ved å ha med seg et verktøy for dyp empati inn i lederrollen.

 

Hva lærer du?

Deltakere vil få en økt emosjonell kompetanse, rettet mot relasjoner i arbeidslivet. Vi vil gi en innføring i grunnleggende emosjonslære, og trene ledere på den konkrete ferdigheten å validere medarbeidere: et effektivt verktøy for å utøve empati og skape bevegelse i lederrollen.

 

Hvem er foreleserne?

Tonje Moe Thompson er psykolog og daglig leder ved IPR Oslo. Bred erfaring med emosjonsfokusert behandling av lettere psykiske vansker, angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, livskriser, og relasjonelle problemer. Særlig interesse for selvkritikk, relasjonelle vansker og kjærlighetsproblematikk.

Per-Magnus Thompson er  førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han forsker på og underviser innen fagområdet ledelse. Han har lang erfaring som organisasjonspsykolog og lederveileder, og jobber ofte i skjæringspunktet mellom terapi og lederveiledning.

WORKSHOP 4: 
Lederkommunikasjon


Foreleser: Hans Olav Otterlei
⏱ 13. oktober kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Kommunikasjon er en av de viktigste driverne av medarbeiderengasjement, samhandling og virksomhetsmessige resultater.

Den kommunikasjon som skjer gjennom ledere er særlig viktig, fordi denne også gir mulighet for involvering og dialog – hvilket er kritisk for å skape forståelse og eierskap til virksomhetens overordnede mål og strategier.

Men god lederkommunikasjon krever både kompetanse, ferdigheter og struktur. Spesielt den delen av lederkommunikasjon som handler om å skape «mening» og engasjement blant medarbeiderne gjennom å bygge bro mellom den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver og virksomhetens mulighet til å nå sine overordnede mål.

 

Hva lærer du?

Med utgangspunkt i en gjennomgang av hva god lederkommunikasjon er, vil du få innsikt i problemstillinger som:

 • Hva er de viktigste komponentene i god lederkommunikasjon
 • Hvilke krav og forventninger stilles til meg som leder
 • Hvilke kompetanser må jeg bygge for å beherske lederkommunikasjon
 • Hva innebærer «oversetterrollen»
 • Hvordan involvere medarbeidere i gode diskusjoner omkring strategi og endring
 • Hvordan holde engasjementet oppe over tid

 

Hvem er foreleseren?

Hans Olav Otterlei er partner i Zynk og jobber primært med posisjonering og omdømmebygging samt leder- og endringskommunikasjon. I tillegg jobber han mye med analyse og strategiutvikling på tvers av fagområder og for kunder i et bredt spekter av bransjer. Hans Olav Otterlei var med på å starte Zynk høsten 2010. Otterlei har mer enn 20 års erfaring som konsulent og rådgiver for norske og internasjonale virksomheter. 

WORKSHOP 5: 
Kriseledelse


Foreleser: Elisabeth Skarsbø Moen
⏱ 27. oktober kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Krise er en situasjon som avviker fra det som er normalt, oppstår relativt hastig, har betydning for organisasjonen, og krever at tiltak settes i verk raskt.

En krise er følgelig en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner.

Kriseledelse skiller seg vesentlig fra annen ledelse, ved at du må ta beslutninger basert på mindre informasjon enn du vanligvis har. Det kommende året vil ledere i Norge befinne seg i en situasjon der krise er blitt den nye normalen. 

 

Hva lærer du?

Workshopen er todelt. I den ene delen får du praktiske verktøy for å lede i krise. Du lære hvordan kriseledelse bør organiseres, møtemetodikk, arbeid med verstefallsscenarier og risikovurderinger og interessenthåndtering. Det siste kalles også krisekommunikasjon.

I den andre delen lærer du strategisk kriseledelse. Ved en langvarig krise, må også forretningsdriften opprettholdes og mennesker ivaretas. Hvordan være proaktiv og finne muligheter i krisen?

Kurset legger stor vekt på involvering og erfaringsdeling deltakerne i mellom.

 

Hvem er foreleseren?

Elisabeth Skarsbø Moen har 20 års erfaring som journalist og debattredaktør fra NRK og VG. Hun jobber i dag som seniorrådgiver i Zynk med lederkommunikasjon, krisehåndtering og strategi som spesialområde. Hun jobber til daglig tett på toppledere i en rekke store norske virksomheter.

WORKSHOP 6: 
Effektive ledergrupper


Forelesere: Henning Bang og Thomas Midelfart 

⏱ 10. november kl 09.00-11.30
📍 ZOOM

Organisasjoner benytter seg av ledergrupper for å styre og koordinere virksomheten, og for å ivareta viktige ledelsesoppgaver som det er vanskelig for lederne å håndtere hver for seg. Ledergrupper er imidlertid gjerne den type grupper i en organisasjon det er mest krevende å få til å bli effektive og velfungerende, da medlemmene både har forpliktelser overfor resultatskapningen i sitt eget område og overfor det kollektivet ledergruppen utgjør. Dette kan medføre en spenning knyttet til ulike interesser og mål, og dermed utfordringer med å samle hele gruppen om en felles retning i arbeidet.

 

Hva vil du lære?

Du vil bli satt i stand til å skape effektive og velfungerende ledergrupper gjennom å få:

 • Kunnskap om hva som skaper effektive ledergrupper og hva som er de typiske utfordringene de møter
 • Konkrete verktøy, råd og tips for hvordan du kan utvikle ledergrupper

 

Hvem er foreleserne?

Henning Bang er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. Hans spisskompetanse er utvikling av ledergrupper, ledere og organisasjonskultur og å være samtalepartner for ledere.

Thomas Nesset Midelfart er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han har i flere år bistått toppledergrupper, ledergrupper og ledere i utviklings- og endringsarbeid, og har utviklet og ledet lederutviklingsprogrammer for flere store nasjonale og internasjonale virksomheter. Thomas spisskompetanse er å støtte ledere i å skape ledergrupper som lykkes, skaper gode resultater og blir viktige bidragsytere i organisasjonens verdiskapingsprosess. 

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne direkte kontakt for en uforpliktende prat om hva du og dere kan få ut av programmet.

Tor Åge Eikerapen
Tlf. +47 911 93 321 | E-post: torage@skageike.no 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.