GRATIS INFO-WEBINAR
12. APRIL KL 09.00

Vi inviterer til gratis webinar hvor du får møte de tre fasilitatorene og få en grundig presentasjon av Lederprogrammet. Det blir mulighet for å stille spørsmål og avtale videre oppfølging.

Lederprogrammet er et 1-årig lederutviklingsprogram med fokus på personlig utvikling, kommunikasjon, kulturbygging og å skape resultater i team. Oppstart i august 2019 og kun plass til 18 deltakere. Samlingene er lokalisert til Strand Hotel Fevik i Grimstad og programmet avsluttes i Middelhavet utenfor Kroatia i juni 2020.

HVORFOR?

Du skal få best mulige forutsetninger for å lede deg selv, lede andre og lede endring – på en måte som skaper effekt og varige verdier.

1

år

5

samlinger à to dager

1

avslutningssamling à fire dager

18

deltakere

HVORDAN?

SELVINNSIKT

Vi tror selvinnsikt, evne til selvledelse og nysgjerrighet på hvordan du virker på andre er en forutsetning for effektiv og bærekraftig ledelse.

 

 • Du vil få økt forståelse for egen personlighet, styrker og sårbarhet i møte med andre.
 • Du vil utvikle din evne til å forstå egne og andres følelser, tanker og motiver, og få verktøy til å bruke denne innsikten på en konstruktiv måte.
 • Du vil bli utfordret på hvordan du kan utvikle en bærekraftig ledelse med utgangspunkt i egne styrker og verdier.
 • Du vil styrke din evne til å prioritere, fokusere og regulere stress og energi.

FERDIGHETER

Sterke kommunikasjonsferdigheter, relasjonell kompetanse og evnen til å formidle mål og retning med engasjement og troverdighet – er lederens viktigste verktøy for å skape resultater.

 

 • Du vil få mengdetrening på praktiske kommunikasjonsferdigheter.
 • Du vil øke din evne til å stimulere den indre motivasjonen hos dine medarbeidere, og legge til rette for utvikling og samarbeid.
 • Du vil bli trygg på å gjennomføre korrigerende samtaler på en profesjonell måte.
 • Du vil bli i stand til å formidle retning og mål på en troverdig måte.
 • Du får verktøyene du trenger for å bygge en sterk teamkultur basert på psykologisk trygghet, hvor summen blir større enn de enkelte delene.

TEORETISK KUNNSKAP

Vi tror ikke det er mulig å lese seg til å bli en bedre leder. Men vi tror bred teoretisk kunnskap gjør det lettere å ta gode beslutninger og utvikle en fleksibel tilnærming i egen lederstil.

 

 • Du vil få oppdatert forskningsbasert kunnskap som gir deg en bred forståelse av hva som virker og hvorfor.
 • Teorien blir formidlet med fokus på praktisk anvendelse i din lederhverdag.
 • Sentrale temaer er lederrollen, endringsledelse, personlighet- og motivasjonspsykologi, kommunikasjon, team, organisasjonskultur og etikk.

PÅ SAMLINGENE

FORELESNING

Ledere må ha kunnskap om hva som kjennetegner god ledelse og hvilke ferdigheter de må ha for å utøve god ledelse.

Hver samling har 2-3 inspirerende forelesninger à 45 minutter i plenum. Forelesningene har en praktisk tilnærming og er relatert til de øvrige aktivitetene på samlingen.

UTVIKLINGSGRUPPER

Gjennom å reflektere sammen med andre vil du bli utfordret på egne perspektiver og få tilgang på alternative synspunkter og tilnærminger.

De 18 deltakerne deles inn i tre utviklingsgrupper som er en arena for refleksjon, erfaringsutveksling, feedback og prosessuell utvikling.

TRENINGSTRIO

Praktisk trening  er viktig for å omsette kunnskap til handling og integrere nye ferdigheter i egen lederstil. Dette krever trygge treningsarenaer som tåler prøving og feiling.

Ferdighetstreningen foregår i treningstrioer hvor det blir lagt vekt på læring gjennom eksperimentering og tilbakemeldinger.

MELLOM SAMLINGENE

COACHING

Treningstrioene følges opp med coaching og mentoring på- og mellom samlingene. Oppfølgingen mellom samlingene blir primært gjort virtuelt. Formålet er å opprettholde kontinuitet i læringen og bidra til at deltakerne integrerer det de har lært i sin lederhverdag.

WEBINAR

I etterkant av hver samling setter vi opp 1 times live-webinar hvor innholdet i forrige samling blir repetert. I webinaret er det mulighet for å stille spørsmål og ha dialog rundt stoffet.

PENSUM

Vi har valgt ut et pensum som skal gi grunnleggende faglig ballast og inspirasjon til å tenke nye tanker om egen ledelse. Pensumet består av et lite utvalg bøker (engelsk og norsk), aktuelle artikler, video og podkaster. Vi er opptatt av at pensumet skal oppleves som anvendelig og ha et overkommelig omfang.

HVEM?

TOR ÅGE SKAGESTAD EIKERAPEN

Tor Åge er psykolog og  spesialist i organisasjonspsykologi. Han har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i over 10 år og er en av landets mest brukte foredragsholdere og fasilitatorer innenfor organisasjon og ledelse. Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og organisasjonskultur – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Selv om organisasjoner er ulike, er det menneskene i organisasjonen og hvordan de fungerer sammen som utgjør en forskjell. Tor Åge har sin egen podkast Lederpodden og han er gründeren bak Lederprogrammet og SKAGESTAD+EIKERAPEN AS.

ELLEN LIVERØD AASMUNDTVEIT

Ellen har over 15 års erfaring som konsulent innen organisasjon og ledelse. Hun er i dag seniorkonsulent i Skagerak Consulting hvor hun jobber med kunder i ulike utviklingsfaser, fra små gründerbedrifter til nasjonale konsern. Ellen har mange års erfaring som leder i varehandel og i ferd med å fullføre en mastergrad «Executive Master of Management» ved BI. Hun har spesialisert seg på utvikling av bedriftsinterne leder- og talentutviklingsprogram, effektive ledergrupper, samhandling i team og praktisk kommunikasjon og ferdighetstrening. Hun er spesielt opptatt av personlig utvikling i samhandling med andre.

DAG NORDBØ

Dag er utdannet teolog og er rådgiver innenfor organisasjon og ledelse. Han har særlig fokus på organisasjonskultur, lederstøtte og -utvikling, omstillingsprosesser og konflikthåndtering. Dag har arbeidet som prest og domprost i Den norske kirke, vært styreleder og partner i rådgivningsselskapet Mentor Partner, kommunikasjonsdirektør i National Oilwell Varco Norway, og prosjektleder for Samfunnsengasjement og Nyskaping ved Universitetet i Agder. Dag har innehatt en rekke styreverv og er i dag styreleder i Trainee Sør og Kirkens Bymisjon i Agder, samt leder av Ressursgruppen for bærekraftig omstilling i Kristiansand Næringsforening.

HVOR?

SAMLINGENE
De fem samlingene foregår på idylliske Strand Hotel Fevik i Grimstad kommune.  Hotellet ligger kun 30 minutter fra Kristiansand lufthavn, Kjevik.

Hotellet har en unik historie og et særpreg som få kan matche. Møterom med mye luft og lys, natur som innbyr til aktivitet året rundt, med både sjø og skog som nærmeste nabo – gjør Strand Hotel Fevik til en perfekt base for Lederprogrammet 2019.

Kjøretid
Fra Kristiansand: 40 min.
Fra Kristiansand lufthavn Kjevik: 30 min.
Fra Arendal: 20 min.
Fra Oslo: 3,5 timer
Fra Stavanger: 4 timer

AVSLUTNINGSSAMLING
Avslutningssamlingen foregår på tre seilbåter i Middelhavet utenfor Kroatia. Vi flyr til Split hvor seilbåtene med mannskap venter.

NÅR?

KULL 1 | 2019-2020

Samling 1:
20-21. august

Samling 2:
22-23. oktober

Samling 3:
03-04. desember

Samling 4:
04-05. februar

Samling 5:
07-08. april

Avslutningssamling:
02-06. juni

Samlingene starter dag 1 kl 10.00 og avsluttes dag 2 kl 15.00.

BETINGELSER

Deltakeravgift kr 92 000,-.

Undervisningstjenester er fritatt fra mva. Hvis ønskelig kan deltakeravgiften deles i to med første forfall i august 2019 og andre forfall januar 2020.

Prisen er inkludert oppfølging mellom samlingene, pensumbøker, testlisenser, leie av seilbåter, overnatting og opphold i Kroatia.

Den enkelte deltaker dekker:
Reise til/fra og helpensjon på Strand Hotel Fevik (kr 2195,- pr. samling),
Reise til/fra Split i Kroatia (ca kr 3-5000).

OPPTAK
Deltakere tas opp fortløpende frem mot første samling.
Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli invitert til en kartleggingssamtale hvor vi ønsker å sjekke ut din motivasjon og forventninger til programmet. Du vil deretter få rask tilbakemelding på om du får tilbud om plass på programmet.

Vi inngår ikke bindende avtale om deltakelse før det er gjennomført kartleggingssamtale og vi har gitt et tilbud om plass som har blitt skriftlig akseptert.

Ønsker du å vite mer? Fyll inn informasjonen under så tar vi kontakt innen 48 timer for en uforpliktende prat om programmet.

Kontaktskjema
For eksempel Facebook, Google, anbefalinger fra bekjente.

Kontakt

Lederprogrammet arrangeres av:

Del