AnsiktAnsiktAnsiktAnsikt
Valgt av 250+ ledere siden 2020

Hva sier deltakerne om Lederprogrammet?

Dette programmet gir små bedrifter som min tilgang til foredragsholdere og kompetanse som vanligvis er helt utenfor rekkevidde. Utrolig inspirerende å få være med på! Jeg lærte også mye av å være med i læringsgruppen min. Våre møter var så givende at vi bestemte oss for å fortsette samtalene selv etter at Lederprogrammet var avsluttet. Det viser hvor mye merverdi et program som dette kan ha. Anbefales på det sterkeste!

Christer-André Cederberg
Christer-André Cederberg
Studio Manager
Cederberg Studios

Det har vært en stor glede å delta på Lederprogrammet 2020. Så mye ny kompetanse, formidlet av kunnskapsrike fagpersoner i skjønn forening med gruppeoppgaver i læringsgruppen. Genial læringsformel for oss som er i full jobb (og vel så det). Dette er temaer som er høyaktuelle for ledere på flere nivåer. Koronaen setter ingen stopper for Lederprogrammet. Tusen takk for et strålende høstsemester!

Lise K. Hansen
Lise K. Hansen
Arkivleder
Opplysningsvesenets fond

Det har vært 12 spennende uker med masse læring. Det har vært engasjerende workshoper, inspirerende podcaster og gode samtaler med læringsgruppa og min læringspartner. I det hele tatt er jeg veldig fornøyd. Som en bonus har det digitale formatet gjort deltakelsen svært tidseffektiv, samt at prisen er en brøkdel av hva det ville kostet å delta på et tilsvarende fysisk program. Jeg anbefaler Lederprogrammet til alle som ønsker utvikling og inspirasjon i sin ledelse.

Lill-Irén Wollvik
Lill-Irén Wollvik
Prosjektleder
Consto Nord

Tusen takk for kjempeinteressant og inspirerende lederprogram. Jeg vil fremheve læringsgruppene som en utrolig god ramme for utvikling. I gruppa vår diskuterte vi aktuelle problemstillinger vi selv stod i – relatert til de ulike temaene. Vi delte erfaringer og utfordret hverandre. Vi kommer til å opprettholde kontakten i læringsgruppen etter at programmet er avsluttet. Det sier mye. Jeg anbefaler Lederprogrammet på det sterkeste.

Signe Sollien Hauga
Signe Sollien Hauga
Plansjef
Bykle Kommune

Lederprogrammet har gitt meg motivasjon og inspirasjon til min utvikling som leder. Programmet hadde et variert innhold med mange svært dyktige foredragsholdere. Jeg har fått verdifull kunnskap som jeg har stor nytte av i min lederrolle. Det digitale formatet gjorde det lettere å prioritere programmet i en travel arbeidshverdag. I læringsgruppen har jeg har blitt utfordret og stilt krav til. Noe som har bidratt til personlig utvikling og økt læring.

Eirik Helgøy
Eirik Helgøy
Daglig leder
R2S Elektro

Lederprogrammet gitt meg en unik mulighet til faglig påfyll gjennom en heldigital løsning. Programmets faglige fokus på kommunikasjon og emosjonsfokusert ledelse, har vel sjelden vært mer aktuelt. Jeg har deltatt på ambisiøs pakken. Det har gitt meg tilgang til en læringsgruppe hvor vi har reflektert over tema som er høyst relevante til de utfordringene jeg nå møter i min hverdag som regional HR sjef i Helse Nord. Læringsgruppen har for min del vært en veldig god erfaring. Gruppesammensetningen traff godt og de faste møtene ble et slags friminutt for faglig refleksjon som jeg har satt stor pris på. Gruppen fungerte faktisk så bra at vi har planlagt å fortsette å møtes også etter at programmet er over. Som HR sjef har jeg også et regionalt utviklingsansvar for ledelse og lederutvikling for et stort antall ledere i spesialisthelsetjenesten i nord. Den praktiske organiseringen av Lederprogrammet som heldigitalt lederprogram gitt stor inspirasjon og mye nyttig erfaring med hvordan man kan få til gode digitale læringsarenaer. Tor Åge har vist et inspirerende engasjement, god personlig oppfølgning og ikke minst stor vilje til å lære og tilpasse programmet til det beste for oss deltakere underveis. Det skaper en dynamikk som både inspirerer og motiverer.

Anita Mentzoni-Einarsen
Anita Mentzoni-Einarsen
Regional HR-sjef
Helse-Nord RHF Bodø

Med lederjobb, små barn og full kalender er det krevende å prioritere faglig utvikling i hverdagen. Lederprogrammet ble for meg en god løsning på denne utfordringen. Det digitale formatet, at man kan se workshopene i opptak når man ønsker og at hver sesjon er relativt kort – har gjort det lett å prioritere Lederprogrammet. Gjennom programmet har jeg fått inspirasjon og oppdatert kunnskap fra en rekke dyktige fageksperter, samt nyttig innsikt i hvordan digital læring kan gjøres. Jeg anbefaler Lederprogrammet på det varmeste.

Marit Sælid Johannessen
Marit Sælid Johannessen
HR- og kommunikasjons­direktør
Reitan Convenience

Forventningene var å lære det grunnleggende rundt god ledelse, noe programmet virkelig har levert på. Men det viktigste jeg sitter igjen med, er forståelsen av at jeg kan lede basert på egen personlighet og verdier. Ikke søke mot et ideal man ikke passer helt inn i. Gode forelesere og veldig relevante temaer. Fikk mye aha-opplevelser, lærte mange konkrete teknikker og ble veldig inspirert etter de forskjellige modulene. Læringsgruppene var veldig nyttig for ekstra refleksjon og diskusjon rundt faktiske problemstillinger.

Anders Vedum Noren
Anders Vedum Noren
Leder av Revenue Management
Widerøe

Jeg har fått ny forståelse for organisasjoner og ledelse. Jeg har lært konkrete verktøy som jeg bruker i hverdagen min. Jeg har møtt folk i læringsgruppa mi som jeg ellers ikke ville møtt og som jeg har lært mye av. Jeg sattes stor pris på variasjonen blant forelserne: psykologer, forskere og praktikere. At forelesningene gikk i dybden. Sammenhengen mellom tema i forelesningene, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver - veldig bra at dere holdt i det til siste slutt. Jeg likte godt de oppgavene som utfordret oss. Bruken av breakout-rooms i forelesningene og at vi fikk hjelp til å forstå personlighetstesten. Anbefaler Lederprogrammet til alle ledere som ønsker utvikling!

Ellen Hoxmark
Ellen Hoxmark
Leder
NAPHA

Vi har brukt Lederprogrammet som et av våre kompetansetilbud til våre ledere i to sesonger. Som et forholdsvis lite selskap er slike eksterne tilbud viktig for at våre ledere skal utvide verktøyskrinet sitt og øve og utvikle seg i ledelsesfaget. Det er SÅ kjekt å høre og se hvor mye deltagerne setter pris på programmet! Utrolig gode tilbakemeldinger! Tusen takk for alt dere gjør for å gjøre mange til bedre ledere.

Bente Nordeide
Bente Nordeide
Vide President HR
OKEA

Programmet har gitt meg veldig mange gode verktøy og gjort meg til en tryggere leder. Jeg har fått økt forståelse for at folk er veldig forskjellige, og har heldigvis fått med meg noen nye verktøy som gjør at det blir lettere å håndtere. Jeg likte spesielt godt gruppearbeidet vi hadde i forbindelse med forelesningene. Der fikk man muligheten til å reflektere over og bruke stoffet som ble presentert. Ikke minst så ble hele programmet mer hyggelig og sosialt. Det var også veldig bra med individuelle oppgaver og gruppemøter mellom forelesningene. Da ble man tvunget til å repetere og bruke det man nettopp har lært.

Martin Stabenfeldt
Martin Stabenfeldt
Technical Lead
Dr.Dropin

Arbeidsgivere kan dra god nytte av å sende ledere på Lederprogrammet, blant annet fordi det skaper økt bevissthet rundt viktigheten av kultur og relasjonsbygging. Det gjør det lettere å samarbeide på tvers av avdelinger og vite hvordan man kan se og støtte hverandre.

Ragnhild Nautnes
Ragnhild Nautnes
Senior Product Chemist
OKEA

Jeg anbefaler Execu sitt fantastiske Lederprogrammet til alle nysgjerrige og lærelystne ledere. Vi hadde seks spennende moduler og en høyt presterende læringsgruppe som jeg gleder meg til å fortsette å ha kontakt med. Det viktigste jeg fikk med meg er at det er så mye MER igjen å lære!

Synne Tollerud Bull
Synne Tollerud Bull
Professor og instituttleder
Høyskolen Kristiania

Jeg synes deltakelse på Lederprogrammet har gitt meg utrolig mye. Veldig god faglig input gjennom de ulike modulene, i tillegg har læringsgruppe og forberedelsesoppgaver krevet at man har vært helt pålogget og jobbet med temaene før og etter samling. Det har vært avgjørende for læringen. Jeg kommer til å repetere innholdet fremover og jobbe videre med utviklingsplan. Svært takknemlig for muligheten til å delta - og mulighet til å bygge nettverk med masse utrolig bra folk. Skulle bare ønske at programmet varte lengre enn 12 uker...

Ada Elise Nygård
Ada Elise Nygård
Avdelings­leder Organisasjons­utvikling
Kristiansand Kommune

Takk for et fantastisk lederutviklingsprogram! Tusen takk for et utrolig læringsrikt program! Måten programmet er satt sammen på med moduler og læringsgrupper, samt oppgaver som må gjøres til hvert møte med læringsgruppen, har skapt et positivt jag om å alltid være påkoblet, engasjert og fokusert. Samtidig passet det meg perfekt at modulene har vært såpass praktisk som de har vært. Jeg har lett for å miste fokus når det blir for mye teori. Alle disse faktorene satt sammen har ført til det jeg vil påstå er maksimal læring i løpet at relativt kort tid.

Fredrik Greger
Fredrik Greger
CEO
John Greger AS
AnsiktAnsiktAnsiktAnsikt
Valgt av 250+ ledere siden 2020

Vil du vite mer?

Last ned gratis PDF-presentasjon av Lederprogrammet.

Last ned brosjyre
Brosjyre om Lederprogrammet