Bedrifts­løsninger

Bruk Lederprogrammet som en del av deres kompetansestrategi. Vi kan tilby skreddersydde lederutviklingsprogram som gjennomføres internt i deres virksomhet, samt ledergruppeutvikling basert på rammeverket effektive ledergrupper.

Book et telefonmøte
Personer som holder kurs innen lederutvikling
Dr. Dropin
Helsedirektoratet
Miles
Oslo
Reitan
SATS
DNT
Hitachi Energy
Human-Etisk Forbund
OKEA
UNIL
Widerøe
Bouvet
Kristiania

Bruk Leder­programmet som en del av deres kompetanse­rate

Å utvikle et eget internt lederutviklingsprogram kan være både dyrt og tidkrevende. Flere av våre kunder har derfor valgt å bruke Lederprogrammet i kombinasjon med interne aktiviteter.

Resultatet er et helhetlig lederutviklingstilbud med det beste fra Lederprogrammet og interne ressurser.

5
fordeler med å velge Leder­programmet for dine ansatte:
Spar tid og penger
Å utvikle et eget intern leder­utviklings­program kan være dyrt og tidkrevende.
Lær av de beste
Dere får tilgang på noen av landets fremste eksperter innen psykologi og ledelse
Gjennom­prøvd konsept
Dere får tilgang på et gjennomprøvd konsept med dokumentert effekt
Inspirasjon og kunnskap
Dere vil få inspirasjon og kunnskap til å videreutvikle egne læringstilbud
Egen plattform
Dere kan få tilgang til læringsinnholdet på egen platform og i egen profil (for eksempel Teams)

Vi tilbyr skreddersydde lederutviklings­program for din bedrift

Vi legger til rette slik at dere kan ha læringsgrupper kun bestående av kollegaer fra deres virksomhet, hvis det er ønskelig.

Vi vil gjerne hjelpe dere med forslag til interne aktiviteter som effektivt kan kombineres med Lederprogrammet for å få maksimalt utbytte. For eksempel trekantsamtaler med deltaker, deltakers leder og fasilitator før og etter programmet. Eller en tydeliggjøring av hvordan de ulike modulene kan støtte opp under virksomhetens strategi.

AnsiktAnsiktAnsiktAnsikt
Lederprogrammet er valgt av 250+ ledere siden 2020
Dr. Dropin
Helsedirektoratet
Miles
Oslo
Reitan
SATS
DNT
Hitachi Energy
Human-Etisk Forbund
OKEA
UNIL
Widerøe
Bouvet
Kristiania

Hva sier deltakerne?

Dette programmet gir små bedrifter som min tilgang til foredrags­holdere og kompetanse som vanligvis er helt utenfor rekkevidde. Utrolig inspirerende å få være med på!

Christer-André Cederberg
Christer-André Cederberg
Studio Manager
Cederberg Studios

Det har vært en stor glede å delta på Leder­programmet 2020. Så mye ny kompetanse, formidlet av kunnskaps­rike fagpersoner i skjønn forening med gruppeoppgaver i lærings­gruppen.

Lise K. Hansen
Lise K. Hansen
Arkivleder
Opplysningsvesenets fond

Det har vært 12 spennende uker med masse læring. Det har vært engasjerende workshoper, inspirerende podcaster og gode samtaler med lærings­gruppa og min lærings­partner.

Lill-Irén Wollvik
Lill-Irén Wollvik
Prosjektleder
Consto Nord

Tusen takk for kjempe­interessant og inspirerende leder­program. Jeg vil fremheve lærings­gruppene som en utrolig god ramme for utvikling.

Signe Sollien Hauga
Signe Sollien Hauga
Plansjef
Bykle Kommune

Lederprogrammet har gitt meg motivasjon og inspirasjon til min utvikling som leder. Programmet hadde et variert innhold med mange svært dyktige foredrags­holdere.

Eirik Helgøy
Eirik Helgøy
Daglig leder
R2S Elektro

Leder­programmet gitt meg en unik mulighet til faglig påfyll gjennom en heldigital løsning. Programmets faglige fokus på kommunikasjon og emosjons­fokusert ledelse, har vel sjelden vært mer aktuelt.

Anita Mentzoni-Einarsen
Anita Mentzoni-Einarsen
Regional HR-sjef
Helse-Nord RHF Bodø

Med lederjobb, små barn og full kalender er det krevende å prioritere faglig utvikling i hverdagen. Leder­programmet ble for meg en god løsning på denne utfordringen.

Marit Sælid Johannessen
Marit Sælid Johannessen
HR- og kommunikasjons­direktør
Reitan Convenience

Forventningene var å lære det grunnleggende rundt god ledelse, noe programmet virkelig har levert på. Men det viktigste jeg sitter igjen med, er forståelsen av at jeg kan lede basert på egen personlighet og verdier.

Anders Vedum Noren
Anders Vedum Noren
Leder av Revenue Management
Widerøe

Jeg har fått ny forståelse for organisasjoner og ledelse. Jeg har lært konkrete verktøy som jeg bruker i hverdagen min. Jeg har møtt folk i lærings­gruppa mi som jeg ellers ikke ville møtt og som jeg har lært mye av.

Ellen Hoxmark
Ellen Hoxmark
Leder
NAPHA

Vi har brukt Leder­programmet som et av våre kompetanse­tilbud til våre ledere i to sesonger. Som et forholdsvis lite selskap er slike eksterne tilbud viktig for at våre ledere skal utvide verktøy­skrinet sitt og øve og utvikle seg i ledelses­faget.

Bente Nordeide
Bente Nordeide
Vide President HR
OKEA

Programmet har gitt meg veldig mange gode verktøy og gjort meg til en tryggere leder. Jeg har fått økt forståelse for at folk er veldig forskjellige, og har heldigvis fått med meg noen nye verktøy som gjør at det blir lettere å håndtere.

Martin Stabenfeldt
Martin Stabenfeldt
Technical Lead
Dr.Dropin

Arbeidsgivere kan dra god nytte av å sende ledere på Leder­programmet, blant annet fordi det skaper økt bevissthet rundt viktigheten av kultur og relasjons­bygging.

Ragnhild Nautnes
Ragnhild Nautnes
Senior Product Chemist
OKEA

Jeg anbefaler Execu sitt fantastiske Leder­programmet til alle nysgjerrige og lærelystne ledere. Vi hadde seks spennende moduler og en høyt presterende lærings­gruppe som jeg gleder meg til å fortsette å ha kontakt med.

Synne Tollerud Bull
Synne Tollerud Bull
Professor og instituttleder
Høyskolen Kristiania

Veldig god faglig input gjennom de ulike modulene, i tillegg har lærings­gruppe og forberedelses­oppgaver krevet at man har vært helt pålogget og jobbet med temaene før og etter samling.

Ada Elise Nygård
Ada Elise Nygård
Avdelings­leder Organisasjons­utvikling
Kristiansand Kommune

Måten programmet er satt sammen på med moduler og lærings­grupper, samt oppgaver som må gjøres til hvert møte med lærings­gruppen, har skapt et positivt jag om å alltid være påkoblet, engasjert og fokusert.

Fredrik Greger
Fredrik Greger
CEO
John Greger AS

Ønsker du en prat om Leder­programmet?

Book et 15-minutters telefonmøte, eller legg igjen telefon­nummeret ditt nedenfor, så ringer Per deg opp.

Book et 15-minutters telefonmøte, eller legg igjen telefon­nummeret ditt i skjemaet til høyre, så ringer Per deg opp.

AnsiktAnsiktAnsiktAnsikt
Valgt av 250+ ledere siden 2020

Vil du vite mer?

Last ned gratis PDF-presentasjon av Lederprogrammet.

Last ned brosjyre